Jazzdans 'Just Do It' Dilsen

Privacy Verklaring

Jazzdans 'Just Do It' Dilsen - PRIVACY VERKLARING

(Versie 24/06/2022)


1. Persoonsgegevens

Deze Applicatie verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:
 • Familienaam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
 • Telefoonnumer en noodnummer
 • E-mailadres
 • Rijksregisternummer
De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.

2. Doel en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:
 • Algemeen ledenbeheer
 • Indelen van leden
 • Leden informeren over activiteiten
 • Aangifte bij verzekering
 • Subsidiedossiers
Rechtsgrond: op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens? Deze gegevens worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het dagelijks beheer van Jazzdans 'Just Do It' Dilsen en de communicatie met de leden. Voor de subsidiedossiers is er een wettelijke verplichting om deze gegevens door te geven aan de bevoegde instanties.

3. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard na het laatste gebruik.

4. Verwerkingsverantwoordelijke - contactinformatie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens zijn Anne Franken en Gwenn Dziergwa, te contacteren via info@justdoitdilsen.be.

5. Andere partijen

SwingIT
De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR regels.

Verzekering

Daarnaast worden gegevens doorgegeven aanKAVVV&FEDES vzw ter verzekering van alle deelnemers.

6. Portretrecht

Tijdens activiteiten van Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen, voorstellingen of stages kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop dansers, lesgevers, bestuursleden, of toeschouwers te zien kunnen zijn. Deelname aan de activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan Jazzdans ‘Just Do It’ Dilsen om deze beelden in het kader van haar werking op al zijn dragers zoals site, facebook, instagram, dvd’s, flyers, foto’s te publiceren. Het gaat hierbij steeds om sfeerbeelden en groepsfoto's met 5 of meer personen. Bij individuele beelden contacteren wij steeds de betreffende danser (indien meerderjarig) of ouder (indien minderjarige danser) om toestemming te vragen.

7. Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Onder punt 4 van deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet correct gebeurde.